Xarxa d’Intercanvi

Un dels reptes que aquesta formació brinda a les persones participants és la pertinença a una xarxa d’intercanvi d’experiències i aprenentatges entre les diverses persones integrants dels cursos.

En aquest sentit, aquesta xarxa permet l’aprofitarment de sinergies, ja sigui mitjançant l’ajuda mútua que s’ofereixen els uns als altres a l’hora de construir les seves pròpies vivendes, de la mateixa manera que les vivendes en procés de construcció, serveixen per a d’altres com a pràctiques per iniciar-se en les diverses tècniques constructives.

Amb aquesta voluntat, aquesta xarxa incentiva per un costat l’estalvi de costos de mà d’obra de les obres en contrucció i per l’altre, afavoreix l’aprenentatge i promou l’experiència mutua.

“Jo faig el que vostè no pot i vostè fa el que jo no puc. Junts podem fer grans coses.”

Mare Teresa de Calcuta.

  • COM PARTICIPAR-HI?

Tots els participants en els cursos i tallers seràn donats d’alta a la plataforma on-line de Autoconstructor.

Des d’aquesta plataforma a través de Forums i llistes de correus s’interrelacionen tots els estudiants.

Per un costat es te accés al forum propi del curs, on possa en comú als participants propis del curs.

Per altra costat s’accedeix al forum general on es te accés a tots els integrants de la Xarxa.

XARXA D’INTERCANVI 

  •  ÚNICA DEMANDA!
Autoconstructor tan sols demanda que l’intercanvi sempre sigui EQUITATIU, plantejant la premisa de CANVI DE MÀ D’OBRA PER APRENENTATGE I EXPERIÈNCIA.
En aquest sentit Autoconstructor planteja distints tipus d’intercanvis per a poder vetllar de la qualitat formativa.

  •  TIPUS D’INTERCANVIS?

Es platejen 4 formes d’interrelació:

Els membres s’organitzen entre ells. Autoconstructor no pot betllar per la qualitat formativa ni l’assegurança.

– Un membre desitja ajuda per a una obra i vol fer la formació ell.

Aquest és el cas d’autoconstructors que porten cert temps ja treballant i tenen suficient experiència per donar un curs.

En aquest cas Autoconstructor publicita i betlla des del coneixament de la persona que l’autoconstructor tingui prou nivell, però l’assegurança del curs la cobreix l’autoconstructor.

– Un membre demana a Autoconstrucció ajuda.

 Aquest és el cas d’autoconstructors que porten poc temps treballant i no tenen suficient exeriencia per donar un curs.

En aquest cas Autocunstructor publicita, assegura la qualitat dels docents i cobreix el curs/taller amb l’assegurança de l’associació.

– Autoconstructor demana a un membre la realització d’un curs en la seva obra.

Aquest és el cas en que autoconstrucció desitgi realitzar un curs i precissi del camp de treball d’una obra. 

En aquest cas Autocunstructor publicita, assegura la qualitat dels docents i cobreix el curs/taller amb l’assegurança de l’associació.

    Translate to:

UA-28267055-1